Dejvické psychoterapeutické centrum
  

Zde najdete podrobné informace o anorexii a bulimii

MUDr. Zuzana    Foitová  (1961)

 Vzdělání:

·       Fakulta všeobecného lékařství UK Praha,  1985

·       Atestace z psychiatrie,    1988

·       Výcvik ve skupinové dynamicky orient. psychoterapii, Institut psychoterapie, 1987-91

·       Výcvik v kognitivně behaviorální terapii, Institut KBT Praha, 1994-96

·       Výcvik v indiv. psychoanalytické psychoterapii, ČSPAP,  dosud

·       Výcvik v integrativní supervizi, Český institut pro supervizi a Iron Mill Institute, UK, vedoucí Julie Hewson, 2000-2003, akreditován Evropskou asociací pro supervizi

·       V rámci výcviků vždy vlastní supervize

Praxe:

    Psychiatrická léčebna Kosmonosy,  sekundární lékařka, 1985-1990,     Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Praha-východ, psychoterapeut,1992-93,      Denní sanatorium Fokus - psychiatr a psychoterapeut, 1996 - dosud; vedoucí týmu 2002-2008, od r. 2008 psychiatr v komunitních týmech ( terénní),      Krizová služba Fokus - psychiatr, 2004-dosud

·       Akreditovaná supervizorka od r. 2003

Zahraniční stáže:

·       Velká Británie 2005 (mobilní komunitní služby pro duševně nemocné),      Holandsko 2008 (Emergis - systém komunitní  péče pro duševně nemocné)

Odborná činnost:

·       Vystoupení na odborných konferencích (Sociální psychiatrie, Psychoterapeutická, Integrativní péče o pacienty s psychózou, Kongres psychiatrické společnosti Světový kongres sociální psychiatrie), od r. 1999 opakovaně (cca 7x),      Vedení výcviku ve skupinové psychoterapii, skupinová lektorka, Pražská VŠ psychosociálních studií, 1998-2002,        Koncepční činnost ve Fokusu Praha, 2004-dosud,        Poskytování supervize: Fokus Praha,  Psychiatr.odd. nem. Ostrov, Fokus Mladá Boleslav, ESET-HELP, individuální supervize pro psychology, psychiatry a další  pracovníky v pomáhajících profesích, 2000- dosud,       Vedení odborných seminářů  o psychózách a komunitní péči, od r. 2000 opakovaně,       Pražská psychoterapeutická fakulta: cyklus přednášek o péči o dlouhodobě duševně nemocné 2004 a  2007,       IPVZ: přednášky pro  lékaře v předatestační přípravě 2004, 2005,       Holandsko-český projekt MATRA III, příprava programu vzdělávání pracovníků v psychiatrické péči, 2003-5. Výuka pode těchto modulů 2006-dosud,       Spolupráce s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví Praha, 2007- dosud,      Odborný konzultant Kanceláře veřejného ochránce práv, 2008

Publikace:

·       Popularizační příspěvky o péči o duševní zdraví a o práci Fokusu Praha do novin, rozhlasu a televize (opakovaně),       Schizofrenie - brožura pro pacienty a jejich příbuzné, Fokus Praha, 2002,    Vzdělávací projekt MATRA III (viz výše)

Členství v odborných organizacích:

Psychiatrická společnost ČSL JEP (členka výboru sekce Sociální psychiatrie), Český institut pro supervizi, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Současnost:

Od října 2008 pracuji dva dny v týdnu v Dejvickém psychoterapeutickém centru. Poskytuji  psychiatrickou a psychoterapeutickou péči pro lidi s poruchami nálady, úzkostnými poruchami a psychózami.

 

 

 

 
Designed by GRAS STUDIO 2001