Dejvické psychoterapeutické centrum
  

Zde najdete podrobné informace o anorexii a bulimii

Jan Siřínek, Mgr, klinický psycholog

narozen v r. 1966,pochází ze západních Čech, původním vzděláním hudebník – vystudoval housle na konzervatoři (1980 – 86)

Vzdělání v oboru:

Psychologie jednooborová na FFUK v Praze (1990 - 95) Diplomová práce zaměřená na Rorschachův test a analýzu písma (Bolzanova cena 1995), Atestace z Klinické psychologie (2000), Aktualizovaná Registrace Ministerstva zdravotnictví (2006)

Specializované vzdělání v psychoterapii:

Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) (Psychomotorická terapie Alberta Pessa) 1998 – 2002, (moderní psychobiologický přístup sloužící k vyrovnávání se s   vlivem negativních aspektů osobní historie na aktuální život), Intensive Course in Process Work (Intensivní kurs v Procesuální práci)  A. Mindell (Portland, Oregon, USA 2005), (Výzkumy Arnolda Mindella usilují o důsledné propojení psychologických nauk s poznatky moderní fyziky. Výcvik zaměřen zejména na přístupy ke konfliktům), Krizová intervence (Remedium, Praha 1998), (První psychologická pomoc ve zvládání naléhavých životních situací), Erickssonovská hypnoterapie (Vl. Dvořáček,  Seminář pro hypnoterapii, Brno 1994 - 96), (Imaginativní a strategické  postupy umoźňující objevovat alternativy tam, kde se původně zdá vše jasné), Další četné kurzy zaměřené na  psychoterapii orientovanou na tělo, změněné stavy vědomí, dechové praktiky (V. Dvořáček, Brno, Y. Lucká, Praha) 

Dosavadní praxe:

1994 – 95 ČSAV, Pobočka 2,  Ústav pro výzkum stresu a odolnosti člověka ( podílel se na výzkumných projektech pro ESA – Europian Space Agency a na vývoji  metody Sociomapování), 1995 - 1997 Psycholog ve Vazební věznici Praha Pankrác, 1998 - 2001 Krizové centrum RIAPS, lůžkové a ambulantní oddělení,  2001 založil s kolegy Dejvické psychoterapeutické centrum  - dosud 

Aktuální činnost:

Ordinace Klinické psychologie při DPC, Praktikuje systematicky PBSP ve skupinové i individuální podobě, Věnuje se propagaci metody  PBSP -  kromě ukázkových workshopů při DPC a na FAMU od r. 2003 pravidelně "Vyber si svůj výcvik" , akce pořádaná každoročně FOKUS Praha, Přednáší  psychologii na FAMU (pravidelně od r. 2005), Vede kurzy Psychologie písma pro veřejnost (pravidelně od r. 2002) 

Ve své ordinaci poskytuje psychologickou intervenci  klientele, kterou tvoří nejčastěji lidé ve věkovém rozmezí  přibližně od osmnácti do čtyřiceti   (v menším množství i výrazněji  starší), ženy i muži, jednotlivci či páry. Ve své ordinaci poskytuje psychologickou intervenci  klientele, kterou tvoří nejčastěji lidé ve věkovém rozmezí  přibližně od osmnácti do čtyřiceti   (v menším množství i výrazněji  starší), ženy i muži, jednotlivci či páry.

Standardní individuální péči hradí zdravotní pojišťovny 111, 201, 222, 217 

Se svými klienty se nejčastěji  zabývá: 

Vztahovými problémy v nejrůznějších podobách: trápením ve vztazích: závislostí,  žárlivostí, osamělostí a izolovaností, bezmocí a bezvýchodností, zmatky ve vztazích, nekonvenčními vztahy,  pocity křivdy a trpkosti,  zlosti …  atd.

konflikty:  vnitřními, v páru, v rodině, v práci, na veřejnosti…  

Potížemi se sebehodnocením, sebeobrazem a dalšími otázkami identity: Zážitky  nedostatečnosti, méněcennosti,  trémy, studu či viny, fantaziemi nejrůznějšího „nepřijatelného“ obsahu, zvládáním vlastní „jinakosti“ , ať objektivní, spojené se zdravotním postižením, sexuální orientací atd.  Různými  formami strachu ze sebe i z okolí, úzkostnými a depresivními stavy rozličného původu, psychosomatickými  obtížemi,  včetně velmi častých poruch příjmu potravy, různými formami ztráty perspektiv a ztracenosti  ve světě, problémy názorovými, hodnotovými  a náboženskými, akutním stresem způsobeným  nejrůznějšími nečekanými událostmi a první psychologickou pomocí, déledobějšími následky užívání drog

Klinickou psychodiagnostikou na doporučení lékařů. 

Předcházející výčet tvoří přehled toho,  nač si  příchozí nejčastěji stěžují –  není diagnostickým vymezením, spíše retrospektivním souhrnem pětiltého provozu ordinace. Vítáni jsou tedy rovněž ti, kteří potřebují pomoci s něčím jiným, než bylo uvedeno.

Telefon: 777 11 22 48

 

 

 
Designed by GRAS STUDIO 2001